Om

Publicering

Vill du som elev på Finnvedens gymnasium få en artikel skriven om just ditt specialintresse, och få det publicerat under Skoltidningen, vänder du dig till Skoltidningens reportrar. Likaså om du har uppslag eller andra idéer som kan vara intressanta.

Skriv till: kontakt@uggleposten.se

Vem har byggt webbplatsen?

Tre elever på Naturvetenskapsprogrammet på Finnvedens gymnasium startade Skoltidningen  i december 2012. De skrev artiklar som publicerades som worddokument på en undersida till skolans webbsida: figy.se. När eleverna började trean fick de det glada beskedet från skolan att man låter läraren i webbdesign och bibliotekspedagogen bistå dem i deras arbete med målet att skapa en fullfjädrad redaktion och samtidigt utveckla förtrogenheten kring webbpublicering och copyrightfrågor, men även fler områden inom mik. Projektet är alltså ett programöverskridande arbete som vi hoppas kommer bestå i många år. Just nu finns det elever från minst sex olika klasser i redaktionen.

Vad är Ugglepostens syfte och vem läser den?

Redaktionens mål är att lära sig mer om tidningsjobbet och dagens teknik, samtidigt som man skapar texter om allt möjligt: från arbetslivet, utbildningar och universitet, till allmänna uppdateringar gällande event m.m, på Figy och i närområdet kring skolan.  Bilder, nyheter, artiklar intervjuer, allt hittar ni här! Målgrupp för texterna är skolans elever och personal, men även läsare utanför skolan som av olika anledningar kan vara intresserade av vad som pågår. Vi tänker då särskilt på framtida elever, skolpolitiker och föräldrar. Visionen är att alla skolans elever någon gång ska ha publicerat något på skoltidningen, och även att den kan bli ett forum för elevdemokrati genom möjligheten till insändarskrivning.

Finns det någon pedagogiska kopplingen till det som publiceras i Uggleposten?

Uggleposten är ett forum för kreativa elever på Finnvedens gymnasium som vill låta omvärlden få ta del av sina idéer och intressen. Det ges stort utrymme till debatt och insändare, men även till övriga elevbidrag såsom krönikor, recensioner, boktips och bilder. Vi räknar med att Uggleposten ska kunna hjälpa lärare på skolan att få tillgång till en arena för publicering till deras elever. Både krönikor, insändare, debattartiklar, recensioner, analyser och många mer texter är vanliga inslag i både gymnasiegemensamma kurser så väl som i de programgemensamma. Lärare ska kunna ta det material som några elever skapar med sig in i klassrummet till en annan grupp – t.ex. för att skapa debatt eller kommunikation. Bild och foto kan implementeras och lärare i både gg och pg-ämnen kan kollaborera med målet att skapa något som publiceras för yttervärlden. I utbyte får man, om man önskar, stöd/föreläsare på lektion om källkritik, informationsteknik och copyrightfrågor.

Hur hanterar ni upphovsrättliga frågor?

Skribenterna/Reportranar på Uggleposten ansvarar för att fakta och information i artiklarna stämmer överens med källorna, och att citerade och namngivna personer gett sitt klartecken till publicering.

Allt material på webbplatsen publiceras under en Creative Commons Erkännande 2.5 Licens. Rättigheter från andra upphovsmän, oftast i form av bilder, har hanterats enligt CC licenssystemet. Ansvariga lärare har sett till att plagiat inte har förekommit på olika sätt – dels genom att ha översyn i elevernas arbetsprocess men också genom att utbilda eleverna i upphovsrättliga frågor.

Vad lär eleverna sig av att publicera sitt skolarbete på webben?

Uggleposten ger våra elever en gemensam plats på webben där de får möjlighet att visa upp det arbetet de skapat i sina ämnen, vilket ger arbetet en annan dimension – plötsligt blir det levande och dynamiskt, eftersom vem som helst i världen har möjlighet att läsa det de skrivit. Detta kan medföra en slags prestationsångest – är mitt arbete tillräckligt bra för att granskas av världen? Eleverna lär sig att komma över denna tröskel och att tro på det de skriver samt deras rätt att uttrycka sig.

Vår redaktion får även mycket på köpet, utöver det som ingår i sina studier. Genom detta projekt uppstår viktiga frågor som kommer att vara av stor nytta till dem i det internetsamhället där de börjar sina yrkeskarriärer, bland annat hur man bäst lockar läsare, marknadsföring, upphovsrättliga frågor och att skriva utifrån en målgrupp. Men eleverna lär sig även att hantera frågor som påverkar dem direkt i sina personliga sfären – integritet på nätet och varje individs rätt att bestämma hur de representeras på nätet.