Mobbning bör stoppas för gott

Hur många har inte varit utsatta för diskrimineringar? Varje dag blir någon kränkt, varje dag blir någon mobbad och varje dag blir något hjärta splittrat, utryckt från bröstet och trampat på. Känslorna som virvlar upp till ytan, speglas i ansiktet, sprider sig inuti likt den blodfläck av ett skott som ingen ser. Sakta, sakta krumpnar hjärtat, självförtroendet och livslusten. 60 000 barn enligt organisationen Friends utsätts för mobbning I Sverige. Varför ska människor behöva utstå något sådant smärtsamt? Varför? Varför ska folk behöva dö? Mobbning bör stoppas för gott.

20 % av Sveriges dödfall år 2013 var självmord. Stoppa mobbning för att rädda liv. En av de mänskliga rättigheterna är rätten till liv, frihet och säkerhet.

Att stoppa mobbning är rätt. Du kan rädda folk, både mobbare och offer, från att gå ett sorgligt öde tillmötes samt att den psykiska hälsan blir sämre. Denna gång kanske det inte är någon du känner, men det kan likaväl vara din vän eller din familjemedlem som utsätts nästa gång.

Alla människor är elaka, de besitter en liten bit ondska i sig. Tänk alla som inte vågar ingripa av rädsla för att de ska bli offret.

Det är sant att alla har en bit ondska i sig men precis som ondskan finns i kropp och själ så finns medkänslan, viljan att göra rätt, bedriften att skydda andra och mänskligheten. Jag uppmanar er att se med era ögon och göra det rätta. Alla kan se utan att verkligen se, det är inget ovanligt, men att se och reagera är ett hjältemod som görs alltför sällan i denna värld.

Mobbning bör stoppas därför att det räddar liv, ökar välfärd och är fel. Enligt svensk lag är kränkningar ett brott. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätten att skyddas från mobbning.

10 sekunder efter att någon har lagt sig i stoppas mobbningen i 57% av fallen.

Att stoppa mobbning räddar liv, det ökar ett lands välfärd, det ökar väl måendet hos människan, det är rätt enligt svensk lag och alla barn har rätten att skyddas mot mobbning enligt FN:s barnkonvention, därför bör mobbning stoppas.

Gästskribent: Cecilia Lai