Intervju/1: mångkultur på skolan

Förvirrad uggla
Avian Bird Of Prey Owl Animal Bird Wildlife

Intervjuaren är ”A P” och intervjuad är Souad Youssouf. Intervjun ägde rum någon gång under Höstterminen 2021. Observera att det är oklart i texten men religionen som det talas om i denna intervju heter islam.

Var kommer du ifrån?

”Jag kommer från Sudan, det finns två ”Sudan” så jag är född i den ”Norra”, inte Sydsudan. Det ligger nästan i mitten av Afrika”


Vad tycker du om Finnvedens Gymnasium som skola? Bra/dåligt?

”Bra. Det finns ju nackdelarna, den stora nackdelen är att klasser som IMS och IMA, vissa av de kan inte språket och vissa av de har inte klarat ett visst ämne i högstadiet. De läser sen när de fyllt 20 år, då får de gå på kommunal vuxenutbildning, och har man inte läst ett nationellt program i gymnasiet så är det väldigt svårt att utbilda sig i nåt yrke.”

Har det varit lätt att hitta nya vänner på Finnvedens Gymnasium?

”Ja, för mig som person är det inte så svårt att ”vara vänner” men det finns ju självklart de som har det svårare också att få vänner. Det kan handla om de är självkritiska mot sig själva eller så låter de inte komma in i gruppen.

Skolan är som en sorts smältdeg där personer med alla möjliga bakgrunder, ursprung och ideologier m.m träffas och interagerar dagligen på ett eller annat sätt. Finns det någon etnisk grupp eller nationalitet som du upplever är lättare att kommunicera med?

”Ja. iochmed att jag har själv en bakgrund är det uppbyggt på mitt land, min kultur, min religion och min hudfärg. Ja sen så är det liksom såhär, det är lättare för mig med de jag har nånting gemensam med. Man kanske har samma hudfärg eller samma land, de har jag lättare med. ”

Finns det något som stör dig som du har upplevt på FiGy?

Jag ber ju 5 gånger dagligen å vissa tider så kan jag inte vara på bönen då jag är på lektion så jag blir tvungen att göra det på rasten. Skulle vara jättebra för mig om jag fick den tiden. Det finns vissa strikta tider då man ber och några av de förekommer under lektionstid fast då väntar jag tills lektionen är slut och ber på den rasten när jag egentligen skulle be på den tiden.

Upplever du att du har blivit behandlat annorlunda än andra pga din hudfärg eller utseende? positivt eller negativt?

Alltså, när det kommer till just behandlingen, är man inte sedd som ”svensk” så självklart så blir man annorlunda behandlat även om personen inte menar det. Det bara blir så bara för man inte är en av ”de”. Men för min del bara positivt då lärare kommenterar ”vilken fin slöja” och ”fina kläder du har på dig” med mera.”

Vilka språk kan du tala och i vilka sammanhang använder du de?

”Jag talar 4 språk. Svenska, engelska, arabiska och dajo. Som sagt, dajo, är ett stamspråk som jag använder. I själva Sudan så talar alla arabiska och alla har sitt stamspråk och min stam är dajo. På arabiska säger man dajo fast på dajospråket säger man ”boko riniche. men just dajospråket, den har inga bokstäver. Man lär sig den och sen pratar man bara. Mina småsyskon de kan inte dajo så men jag använder dajo med min mamma och släktingarna i hemlandet. Arabiskan som är på min sudanska dialekt, det är den jag använder hemma.”

Känner du dig trygg på skolan?

”Ja, det gör jag.”

I västvärlden är det norm att man kan ha ett platoniskt vänskap med vem som helst oavsett kön, ingen höjer ens ett ögonbryn för det – hur är synen i din kultur, är det okej att vara vän med både män och kvinnor?

”Kulturellt så är det inte så vanligt att killar och tjejer är bästa vänner men i min familj så är det ingen stor grej om jag har killkompisar eller så men självklart så det ju bättre om jag har ”tjejvänner” än killar.”

Intresserad av djur, växter, inredning, dans, film, musik, teckning, historia, filosofi, poesi, kemi, fysik, geografi och språk. 🚹 - 17 år