Insändare: Ett bättre hjälpmedel!

Dator är ett mycket bra hjälpmedel för människan både på jobbet och på fritiden och användandet av detta hjälpmedlet har ökat rejält.

Jag tycker att Figy borde sponsra alla elever med en Appledator för att de senaste datorerna som vi fick av Figy visade sig inte fungera på ett bra sätt och har bland annat börjat lagga, hacka, ta tid och automatiskt installera program som innehåller virus. Om eleverna skulle börja använda en Appledator skulle eleverna vara snabbare med att göra klart sina uppgifter och dessutom inte behöva lärarens hjälp så ofta på grund av att Appledatorn är ett jättebra hjälpmedel.

Mitt andra argument är att både Apladalsskolan och Gröndalsskolan har fått Appledatorer trots att de inte har lika mycket användning av detta hjälpmedel som vi, eleverna på gymnasiet, skulle ha.

Mitt sista argument är att Värnamo kommun vill vara bäst på IT i hela Sverige, då tycker jag att Värnamo kommun ska köpa in Appledatorer till eleverna som lider av sin nuvarande Hp-dator.

Det kanske är så att skolan inte har råd med att skaffa datorerna men då kan kommunen höja skolans inkomster och minska pengarna till fritidsnämnden eftersom att det inte är en av de viktigaste frågorna i en kommun. Det är däremot skolan.

Nu är det dags för Värnamo kommun att börja stödja skolan lite mer och köpa in elevernas Appledatorer.

/Walid Zeidan