Höjda priser i Ugglan

Nu är det dags för ännu ett skolår. För vissa är det deras första år här på Finnvedens gymnasium medans det för andra är det sista året. Många av er har troligen lagt märke på att det är höjda priser på produkterna i skolans café Ugglan. Uggleposten nådde ut till Ugglecaféet för en kommentar om de höjda priserna. En fralla som tidigare kostat 10 kronor kostar numera 13 kronor till exempel.

Lena från ugglecaféet säger att det inte är dem som jobbar i ugglan som bestämmer om priserna utan att det är högre uppsatta som gör det. Verksamhetens syfte är inte att dra in en vinst utan att gå jämnt ut med utgifter/inkomster. Dessutom har inköpspriserna höjts vilket leder till de höjda priserna i ugglan. Caféet har tidigare gått med förlust vilket inte var deras mål. Deras mål är att hålla inkomsterna samt utgifterna så jämna som möjligt.

Trots prishöjningarna finns det något annat att glädja sig över. Ugglecaféet har nämligen halva priset på alla glassar tills det tar slut på lagret!