Gloria Ray Karlmark om kampen mot rassegregation

Little Rock Nine på väg till skolan

Trots att den amerikanska regeringen redan år 1896 hade infört en lag som skulle se till att de svartas skolgång var jämlik de vitas så stämde detta endast i teorin. Afroamerikanerna hade nästintill inga resurser utan fick exempelvis använda gamla böcker som de vita hade slängt. Möjligheterna för vidareutveckling fanns men motsättningarna kom att under 50- talet bli starka och en stor del av allmänhetens ängslan och rädslan riktades mot ”’the Little Rock Nine”, inklusive mot Gloria. Det var inte endast en kamp för de svartas rättigheter utan även en strid mot den inrotade rasismen i samhället.

USA:s Högsta Domstol hade 1954 bestämt att rassegregation stred mot konstitutionen och beslutade att delstaten Arkansas skulle bli den första med integrerade skolor. Utan att tänka på konsekvenserna som hennes handlingar skulle gå, fyllde Gloria Ray Karlmark i ett dokument om att få gå på en prestigefylld skola tillsammans med vita elever. Endast genom utbildning och kunskap kunde hon, som svart, skapa sig ett bra liv. Men redan första dagen möttes hon och de andra studenterna av den fientlighet som kom att prägla det resterande året. Tusentals demonstranter hade samlats utanför Little Rock Central High School och tillsammans med de soldater som guvernören Orval Fabulus hade skickat såg de till att barnen blev utestängda från skolan. Den dåvarande presidenten tvingades gripa in och några veckor senare fick barnen tillåtelse att återvända till skolan. Men än hade det bara börjat och Gloria förstod ännu inte hur våldsamt det faktiskt skulle bli. Fastän detta var ett statligt beslut så var även andra auktoriteter inblandade vilket bidrog till den spända stämningen mellan svarta och vita. De människor som var positiva till rasintegrationen kunde inte uttrycka sina åsikter offentligt i rädsla för att själva få lida konsekvenserna.

Idag, 57 år, bär Gloria Ray Karlmark fortfarande med sig ärren efter den diskriminering hon fick utstå.  ”Nu, som vuxen så vet jag att orden de yttrade mot mig egentligen inte hade någonting med mig att göra utan det var deras eget sätt att visa sig själva på”. Min favoritdel av föreläsningen var definitivt orden hon avlutade föreläsningen med: ”see the people that are not being seen”. Meningen kan betyda så mycket, för så många olika människor och sammanfattar budskapet med hennes historia på ett skickligt sätt.

Efter föreläsningen frågade jag Gloria om hon fortfarande stöter på rasism idag, i Sverige. ”Ja, jag har blivit bemött med rasistiska kommentarer men främst från nyblivna svenskar och personer som precis kommit hit till Sverige. När jag först kom hit välkomnades jag hit och behandlades väl just för att jag var annorlunda och hade en annan bakgrund. Men mina barn och barnbarn har tyvärr blivit utsatta på grund av hudfärg. Det är inte sättet som jag blev behandlad på; jag fick hjälp och stöd av grannar och av studieförbundet. Det är bara nyligen som något har förändrats. Okunskap är källan till problem. Det är viktigt att uppmuntra människor att lära sig”.

Om Natalia 9 artiklar
Hej, är 18 år och går naturprogrammet.