Flytten till Finnvedens gymnasium

I år firar Figy 50 år! Uggleposten har dykt ner i Värnamos skolhistoria för att ta reda på hur vägen till Figys invigning såg ut…

1953

Värnamo kommunala gymnasium flyttar in och börjar undervisningen i två nybyggda, ljusa skolhus vid Apladalen. En klass av latinlinjen och en klass av reallinjen, båda klasserna fullbesatta. Gymnasiet är det första i sydvästra Småland, och många elever från kringliggande orter är inackorderade i Värnamo under studietiden.

1962-1964

   Riksdagen beslutar att införa en allmän 9-årig grundskola för att ersätta flera olika tidigare skolformer. Värnamo skolstyrelse planerar att bygga en ny högstadieskola och att gymnasiet fortsatt ska få plats i Apladalsbyggnaderna, trots att det tillkommit flera nya linjer.

1964

Skolöverstyrelsen (numera Skolverket) har dock andra planer för Värnamo, vilket meddelas under sommaren 1964. Man såg fram emot ett fullständigt sammanhållet gymnasium med både det traditionella gymnasiet och yrkesskolan i samma. Därför vill man bygga en ny gymnasiebyggnad i Värnamo – istället för en högstadiebyggnad – och den skulle ligga i nära anslutning till yrkesskolans relativt nybyggda lokaler i Enehagsområdet. Detta förhållande mellan yrkesskolan och gymnasieskolan skulle bli unikt för landets gymnasieorter. Högstadiet får istället överta Apladalskolan.

1966

Det råder stor trängsel i de olika skolorna i väntan på den nya gymnasiebyggnaden. Läroverket söker nya lokaler; till och med den gamla sockenstugan som övergivits av folkskolan år 1878 måste på nytt användas för skoländamål. Det nya skolhuset är verkligen efterlängtat!

1968

Värnamo gymnasium och realskola byter under hösten namn till Finnvedsskolan, efter att andra namn valts bort – till exempel Per och Kersti-skolan.

   Yrkesskolan integreras med Finnvedsskolan, till viss del beroende på yrkesskolans rektors plötsliga död.

   Läroverkets byggnader skulle alltså övertas av Apladalskolans högstadium, men kommunen behövde mycket brådskande tre stora högstadieskolor. Ett beslut togs att den andra skolan skulle byggas i Gröndal (skolan stod klar 1971), den tredje i Rörstorps- eller Vråenområdet. En tredje högstadieskola byggdes däremot aldrig i Värnamo tätort, av den enkla anledningen att man istället byggde två – en i Forsheda (1978) och en i Bor (1979).

1969

  Flytten från Finnvedsskolan i Apladalen till den nya Finnvedsskolan vid Prostgårdvägen sker i rasande fart under senhösten och förvintern 1968–1969. Under jullovet ordnas all överflyttad materiel i salar och institutioner, så att undervisningen i Finnvedsskolans gymnasium och Apladalens högstadium enligt planering kan börja vårterminen 1969.

   Den 5 september år 1969 invigs den nya Finnvedsskolan och rektor Gunnar Hillerdahl har fått sin gamle kamrat, utbildningsministern Olof Palme, som högtidstalare. Elevrådet, som inte blivit inbjudna till invigningen och därför känner sig åsidosatta, flyttar sin speciella talarstol (”Speaker’s Corner”) ut på skolgården och håller där en egen invigning. Inte heller personalen på skolan fick närvara vid skolans invigning.

   Elevdemonstrationen mildrades däremot av att Olof Palme besteg elevrådets talarstol och berättade att elevorganisationen SECO skulle bli representerad i Skolöverstyrelsen, ett enligt eleverna viktigt framsteg för elevinflytandet. Jubel följde.

Utbildningsminister Olof Palme talar från eleverna talarstol vid invigningen av Finnvedsskolans nya skolhus, 5 september 1969.

Mer historia om Värnamos skolor finns att läsa i Värnamo Kommunala Gymnasium 50 år och Från Värnamo barnskolor till Finnvedens gymnasium, till utlån i skolbiblioteket. Använts som källa till denna artikel.

Om Lovisa Landén 3 artiklar
Jag är 19 år gammal och bor i Värnamo sedan 2013. Som redaktör på Uggleposten jobbar jag med det mesta – jag skriver artiklar, fotograferar och redigerar bilder, fixar med layouten till tidningen och på hemsidan samt lite annat smått och gott. På fritiden gillar jag att läsa, måla och rita, skriva, baka, sjunga, laga mat och hänga med min familj och vänner. Jag älskar att vara utomhus men är superallergisk mot pollen! Om fem år är jag färdig med mina gymnasiestudier och kan göra precis vad jag vill.