Efter kaoset på Figy

Alla har vi märkt av oroligheterna på Figy, däribland bråket och polisens närvaro. Ugglepostens reporter har träffat Viktor Radell, en av skolans fyra rektorer för en intervju om situationen, säkerheten och tryggheten på Figy.

Visst har det varit en del oroligheter på Figy under hösten. Det har vi nog alla kunnat märka. Under en intervju med Viktor Radell, rektor på skolan, kom det fram att han uppfattar det som att det varit en dispyt mellan vissa elever. Han menar att det kan har börjat utanför skolan under helgen, men sen kommit fram på skolan.

Viktor menar inte att detta haft någon kontakt med skolan, förutom att bråket skett just här på Figy. Han anser det vara meningsskiljaktigheter mellan några elever, som sedan urartat till det bråk som tog plats här. Vad som sen exakt hände med dessa elever väljer han att inte kommentera, men berättar att skolan följer skollagen i sin hantering.

Viktor Radell säger då att skolan vidtar alla åtgärder för tryggheten på skolan, för både elever och personal i framtiden. Radell konstaterar att han och personalen ser läget på skolan just nu som lugnt, och att de hoppas att alla elever känner sig trygga och har studiero på skolan i nuläget som det ser ut.

Att dessa problem uppstår på skolan berättar Radell känns svårt för personalen. Skolledning jobbar ihop med EHT (Elevhälsoteamet), tillsammans med eleverna ständigt för att alla ska känna sig trygga och ha studiero i skolan och i sina respektive klasser. Han tar upp några exempel som EHT jobba med, däribland att de är mer närvarande i klasserna. Också att det är mer vuxennärvaro i Ugglan och Centralhallen när oroligheter uppstår.

Radell berättar att skolan har ett nära samarbete med polisen i Värnamo, och att de därmed träffar dem regelbundet. Han säger att polisen ibland patrullerar på skolan, då både inplanerat och spontant. De träffar också ledningsgruppen, för att kolla läget på skolan som det ligger till som en förebyggande faktor. Det behöver alltså inte ha hänt något för att man ska se en polisbil utanför skolan. De är ofta där förebyggande eller för möten.

Det grundläggande är att det skett ett bråk på skolan, och att polisen ibland patrullerar skolan som en förebyggande faktor. Viktor Radell, rektor på Figy, meddelar i en intervju att han samt skolledning och EHT ständigt jobbar för att hindra detta för att någon gång hända igen. Han berättar att skolan håller sig till skollagen, och vidtar alla åtgärder de kan för att eleverna och personalen ska känna trygghet på skolan.

Om Amanda Hjerpe Geer 9 artiklar
Jag är 18 år och går sista året på Naturvetenskapsprogrammet (NA18c) på Finnvedens gymnasium. Min stora passion är att skriva allt ifrån dikter till böcker, och det är det jag sysslar med här på Uggleposten. På min fritid går jag på bågskytte, spelar dataspel och skriver noveller.