”A i alla ämnen” av Raman Mehrzad

A i Alla Ämnen
A i Alla Ämnen

De flesta vill ha bra betyg och i sin bok ”A i alla ämnen” som är en omgjord version av ”MVG i alla ämnen” förklarar den före detta topp eleven Raman Mehrzad hur man ska gå tillväga för att klara det.

A i Alla Ämnen
A i Alla Ämnen

Som treåring kom Mehrzad till Sverige från Iran och kämpade tills han nådde sina mål. Idag är han läkare i USA och har även arbetat på Harvard university, så han vet verkligen vad han pratar om. Boken är indelad i olika kapitel och börjar med hur vi ska hitta motivation för att göra för alla läxor, prov och inlämningar. Det nya betygssystemet är förklarat på ett lättförståeligt sätt utan krångel. Sedan fortsätter det vidare till studieplanering och prioritering. Studieteknik tas upp på ett praktiskt sätt. Den här boken är anpassad för vanliga människor vilket innebär att han utgår ifrån att man inte är en naturbegåvning i något av ämnena.

Däremot hade jag velat att Mehrzad skrivit om olika inlärningstekniker eftersom en metod inte nödvändigtvis kommer passa alla läsare. Något som jag tycker borde ha funnits i boken är hur man inte studerar och hur man då på bästa sätt kan byta studieteknik. Detta drar ner helhetsbetyget något. 

Stor fokus ligger på delmål, både personliga sådana och i de olika gymnasiekurserna som man läser. Budskapet är positivt: alla kan få A i alla ämnen men man måste vara väldigt motiverad, bryta ner målen i dessa delmål, plugga riktigt mycket och vara konsekvent. Även om jag är lite kritiskt till huruvida alla faktiskt kan få A i alla ämnen eller inte så tror jag att alla kan använda sig av teknikerna och tankesättet som presenteras i boken. Raman Mehrzad tog upp vissa saker som ofta är självklara men visade dem ur en annan synvinkel, vilket fick mig att verkligen tänka till kring min egna framtid och väg dit. Boken rekommenderas starkt till er som vill bli lite extra motiverade inför året och som vill få lite hjälp på traven.

Om Natalia 9 artiklar
Hej, är 18 år och går naturprogrammet.