10/12 – Internationella Djurrättsdagen och Nobel

Two unfortunate sad raccoons behind bars in captivity in zoo

Den 10 december 1945, alltså 75 år sedan var det som FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter.

59 år senare på samma datum så uppmärksammades Internationella Djurrättssdagen av offentliga och privata aktörer över hela världen för att påpeka att mänskliga rättigheter och djurrätt hör ihop.

Nobeldagen

Idag var det Nobeldagen men tyvärr p.g.a pandemin så var det traditionella firandet med lyxig middag och cirka 1300 gäster.. inställt.

Istället så fick Nobels pristagare sina priser i förväg samtidigt som det även filmades in för att sedan visas offentligt på TV i sällskap med tal och sång.

Intresserad av djur, växter, inredning, dans, film, musik, teckning, historia, filosofi, poesi, kemi, fysik, geografi och språk. 🚹 - 17 år